Thủ tướng vừa phê duyệt đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến 2030. Đề án nhằm tạo dựng các cụm liên kết ngành kinh tế biển phát triển hiệu quả, có sức cạnh tranh hội nhập cao gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế biển cả nước và các khu vực vùng biển và ven biển. Theo đó, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia biển mạnh vào 2030. 
Dự kiến, sau 10 năm, Việt Nam sẽ xây dựng được 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển tại những khu vực vùng biển và ven biển có lợi thế, gắn với việc xây dựng thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Trong đó, Việt Nam sẽ có 3-4 trung tâm kinh tế biển mạnh hàng đầu Đông Nam Á vào 2030. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại các cụm liên kết ngành và trung tâm kinh tế biển sẽ cao hơn mức chung cả nước 1-2 lần.
Theo định hướng của đề án, cụm liên kết ngành kinh tế biển sẽ ưu tiên phát triển các dịch vụ, sản phẩm có chuỗi giá trị gia tăng, thu hút các doanh nghiệp lớn hay dự án đầu tư có quy mô ứng dụng công nghệ cao... đóng góp vào tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường sinh thái biển, kinh tế biển... Từ đó, các mô hình liên kết phát triển kinh tế biển này sẽ góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh vùng biển đảo.
Tại những khu vực trọng điểm về quốc phòng an ninh biển đảo, đề án đưa ra định hướng phát triển cụm liên kết ngành gắn với các trung tâm kinh tế biển lưỡng dụng kết hợp kinh tế với quốc phòng.
Riêng tại khu vực biển miền Trung, vùng biển Tây Nam (Kiên Giang, Cà Mau...) sẽ ưu tiên phát triển kinh tế du lịch với các trung tâm, khu tổ hợp du lịch sinh thái, giải trí, nghỉ dưỡng biển, đảo chất lượng cao, tầm vóc quốc tế.
 

Nguồn: ndh.vn