Cơ cấu xuất nhập khẩu ước tính hết tháng 8, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.
Đáng chú ý, cả xuất khẩu, nhập khẩu đều có nhiều nhóm hàng chủ lực có kim ngạch giảm mạnh 2 con số.
Đối với xuất khẩu có thể kể đến như: dầu thô ước đạt 45 triệu USD, giảm 70,2%; clinker và xi măng ước đạt 61 triệu USD, giảm 23,9%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 115 triệu USD, giảm 25,8%...
Các mặt hàng nhập khẩu giảm mạnh như: xăng dầu các loại ước đạt 197 nghìn tấn, kim ngạch 116 triệu USD, giảm 59,2% về lượng và giảm 62,7% về kim ngạch; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước đạt 1,79 tỷ USD, giảm 19,8%; sắt thép các loại ước đạt 590 nghìn tấn, kim ngạch 615 triệu USD, giảm 16,8% về lượng và giảm 16,6% về kim ngạch; chất dẻo nguyên liệu ước đạt 310 nghìn tấn, giảm 19,4% và kim ngạch 487 triệu USD, giảm 21,2%; ô tô nguyên chiếc các loại ước đạt 7,3 nghìn chiếc, kim ngạch 185 triệu USD, giảm 49,3% về lượng và giảm 35,6% về kim ngạch.
Dù bị sụt giảm trong tháng qua nhưng tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn ước đạt 428,82 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó xuất khẩu ước đạt 212,55 tỷ USD, tăng 21,2% và nhập khẩu ước đạt 216,27 tỷ USD, tăng 33,8% số với cùng kỳ năm 2020.
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8 ước tính thâm hụt 1,3 tỷ USD. Tính chung trong 8 tháng, con số nhập siêu lên đến 3,72 tỷ USD, ngược với kết quả xuất siêu lên tới 13,69 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Nguồn: haiquanonline/Thái Bình