Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 7 ngân hàng giảm giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì tất cả 8 ngân hàng đều giảm giá. Trong đó, ngân hàng Vietinbank có giá mua GBP cao nhật, và ngân hàng Agribank có giá bán thấp nhất.
Vietcombank giảm 375,6 đồng giá mua và giảm 393,61 đồng giá bán xuống mức 27.581 – 28.731 VND/GBP; VPbank giảm 356 đồng giá mua và giảm 366 đồng giá bán xuống mức 27.712 – 28.710 VND/GBP; Ngân hàng Vietinbank giữ nguyên giá mua nhưng giảm 118 đồng giá bán xuống mức 27.934 – 28.944 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á giảm 420 đồng giá mua và giảm 430 đồng giá bán xuống mức 27.940 – 28.630 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.510 – 27.940 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.499 – 28.964 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng Agribank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 28.295,66 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 10/11/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 10/11/2022 giảm mạnh trên toàn hệ thống ngân hàng

Nguồn: Vinanet/VITIC