Vietcombank giảm 20,38 đồng ở giá mua và giảm 21,26 đồng ở giá bán; VPbank giảm 11 đồng giá mua và giảm 18 đồng giá bán; Ngân hàng Đông Á giảm 100 đồng cả giá mua và giá bán. Agribank tăng 97 đồng giá mua nhưng giảm 273 đồng giá bán; Vietinbank giảm 104 đồng giá mua nhưng tăng 246 đồng giá bán; Ngân hang BIDV tăng 27,937 đồng giá mua nhưng giảm 19 đồng giá bán; ngân hang HSBC giảm 228 đồng giá mua nhưng tăng 88 đồng giá bán .
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.794 – 28.250 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.800 – 29.147 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 28.505,95 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 28/6/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh ngày 28/6/2022 giảm tại hầu hết các ngân hàng

Nguồn: Vinanet/VITIC