Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.424 – 25.713 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.340– 26.740 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng Đông Á có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra tất cả các ngân hàng đều tăng giá so với cuối tuần qua.
Ngân hàng Seabank tăng 163 đồng giá mua và tăng 154 đồng giá bán lên mức 25.553 – 26.683 VND/Euro. Ngân hàng MB tăng 29 đồng giá mua và tăng 277 đồng giá bán lên mức 25.504 – 26.740 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 298 đồng giá mua và tăng 142 đồng giá bán lên mức 25.424 - 26.568 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 150 đồng giá mua và tăng 47 đồng giá bán lên mức 25.713– 26.358 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.969 – 26.070 VND/EUR, tăng 19 đồng cả giá mua và giá bán so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0682 USD/EUR, tăng 0,01% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 13/11/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 13/11/2023 tăng tại tất cả các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/11/2023

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC