Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.604 – 27.067 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.828 – 28.170 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Sacombank có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng HSBC có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 9 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 8 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Seabank giảm 169 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 27.893 – 28.023 VND/Euro. Ngân hàng MB giảm 135 đồng giá mua và giảm 133 đồng giá bán xuống mức 26.717 – 28.128 VND/Euro. Ngân hàng VPBank giảm 184 đồng giá mua và giảm 183 đồng giá bán xuống mức 26.742 - 27.906 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu giảm 67 đồng giá mua nhưng tăng 42 đồng giá bán lên mức 27.966 – 28.003 VND/Euro.
Giá Euro tự do niêm yết ở mức mua vào 27.464 đồng/USD (giảm 89 đồng so với hôm qua) và bán ra 27.564 đồng/USD (giảm 98 đồng).

 

Tỷ giá Euro ngày 14/6/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 14/6/2024 quay đầu giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/6/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC