Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.546 – 26.969 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.596 – 28.022 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Sacombank có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng HSBC có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên so với hôm qua; ở chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Seabank tăng 9 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 26.781 – 27.911 VND/Euro. Ngân hàng MB giảm 18 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 26.611 – 28.022 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 1 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 26.635 - 27.799 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 54 đồng giá mua nhưng giảm 55 đồng giá bán xuống mức 26.767 – 27.685 VND/Euro.
Giá Euro tự do niêm yết ở mức mua vào 27.511 đồng/USD (giảm 1 đồng so với hôm qua) và bán ra 27.612 đồng/USD (giảm 1 đồng).

 

Tỷ giá Euro ngày 28/6/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 28/6/2024 tăng nhẹ tại hầu hết các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/6/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC