Tỷ giá USD
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.132 VND/USD (giảm 8 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.125 - 23.776 VND/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá mua vào nhưng giảm 8 đồng giá bán.
Giá USD thị trường tự do niêm yết ở mức 23.750 – 23.800 đồng/USD (mua vào - bán ra), giá mua và giá bán cùng giảm 20 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 24/02/2021

ĐVT: VND/USD

Tỷ giá Euro
Trên thị trường tự do, giá Euro mua - bán ở mức 28.550 – 28.650 VND/EUR, tăng 20 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,2154 USD/EUR, tăng 0,03%so với hôm qua.

                   Tỷ giá Euro ngày 24/02/2021                                                                                                                        ĐVT: VND/EUR  

Tỷ giá ngoại tệ khác
Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay cập nhật lúc 11h30 có 10 ngoại tệ tăng giá, 5 ngoại tệ giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 16 ngoại tệ tăng giá và 6 ngoại tệ giảm giá.

Tỷ giá ngoại tệ 24/02/2021

                                                                                                     ĐVT: đồng

 

Nguồn: VITIC