Xuất nhập khẩu đạt hơn 616 tỷ USD, xuất siêu gần 10 tỷ USD

Biểu đồ: T.Bình.
Cụ thể, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu đạt 30,47 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng 9 trước đó.
Trong tháng 10, nhiều nhóm hàng đạt kim ngạch từ vài trăm triệu đến hàng tỷ USD. Điện thoại và linh kiện tiếp tục duy trì là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất với 5,27 tỷ USD, tăng 5,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, nhiều nhóm hàng chủ lực có kim ngạch sụt giảm như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,74 tỷ USD, giảm 8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 3,9 tỷ USD, giảm 5,7%; dệt may đạt 2,7 tỷ USD, giảm 0,8%.
Hai nhóm hàng “tỷ đô” còn lại trong tháng 10 và có tăng trưởng dương là giày dép đạt 1,96 tỷ USD, tăng 9,5%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,2 tỷ USD tăng 7,6%. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 10, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 313 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chiều ngược lại, tháng 10, kim ngạch nhập khẩu đạt 27,9 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước.
Tháng 10 có 4 nhóm hàng nhập khẩu đạt từ 1 tỷ USD trở lên, tuy nhiên có tới 3 nhóm giảm kim ngạch so với tháng trước. Lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,49 tỷ USD, giảm 3,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 3,4 tỷ USD, giảm 3,3%; vải đạt 1,065 tỷ USD, giảm 5,7%. Nhóm hàng còn lại là điện thoại và linh kiện đạt gần 2 tỷ USD, tăng 5,7%. Tính chung 10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 303,35 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Như vậy, hết tháng 10, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 616 tỷ USD, và con số xuất siêu đạt 9,65 tỷ USD.

Nguồn: Haiquanonline