Số liệu của Bộ cho thấy giá xăng 90 octan tăng 6,4% từ 1020,1 USD/tấn trong tuần thứ hai của tháng 4 lên 1085,8 USD/tấn. Trong khi giá xăng 95 octan tăng 7% từ 1049,7 USD/tấn lên 1123,3 USD/tấn.
Giá dầu diesel cũng tăng 4,8% từ 1053,4 USD/tấn lên 1104 USD/tấn. Trong khi giá dầu hỏa tăng 5,5%, từ 1099,5 USD/tấn lên 1159,9 USD/tấn.
Giá khí đốt hóa lỏng trong tháng này đã tăng 4,5% từ 913,8 USD/tấn trong tháng 3 lên 955 USD/tấn. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng tăng trong tuần thứ ba của tháng 4, từ 104,3 USD/thùng lên 105,7 USD/thùng.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC