Ai Cập đã hủy bỏ một cuộc đấu thầu vào ngày 24/2/2022 vì chỉ có một khách hàng đấu thầu. Một cuộc đấu thầu phải có ít nhất từ 2 khách hàng trở lên mới có giá trị.
Người phát ngôn của chính phủ Ai Cập cho biết nước này đang tìm kiếm các nguồn lúa mì thay thế và có một kho dự trữ lúa mì chiến lược 5 triệu tấn, sẽ đủ cung cấp lúa mì cho Ai Cập trong chín tháng.
Ông Nader Saad - người phát ngôn của chính phủ, nói với Arab News: Ai Cập đang thực hiện kế hoạch nhập khẩu lúa mì từ các nguồn khác thay thế Nga và Ukrain. Ai Cập có 14 quốc gia được chấp thuận cung cấp lúa mì, một số thị trường nằm ngoài châu Âu.
Trong năm 2021 Ai Cập đã nhập khẩu 6,1 triệu tấn lúa mì. Nga và Ukraine là hai trong số các nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất sang Ai Cập. Năm 2021, Nga đã xuất khẩu 4,2 triệu tấn lúa mì, trị giá 1,2 tỷ USD sang Ai Cập, chiếm 69,4% trong tổng lượng lúa mì nhập khẩu của Ai Cập.
Nhập khẩu từ Ukraine lên tới 651.400 tấn, trị giá 649,4 triệu USD, chiếm 10,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Nguồn: Vinanet/VITIC/https://www.world-grain.com/