Sản lượng gạo của nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới và nhà sản xuất lớn thứ hai ước tính đạt mức kỷ lục 121,46 triệu tấn so với mức dự báo 120,32 triệu tấn vào tháng 2.
Bộ Nông nghiệp dự báo tổng sản lượng ngũ cốc năm nay ở mức kỷ lục 305,44 triệu tấn, tăng so với ước tính trước đó là 297,5 triệu tấn.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phúc lợi Nông dân Narendra Singh Tomar cho biết những nỗ lực của nông dân, nhà khoa học và chính phủ Ấn Độ đã được đền đáp.
Chính phủ đã hạ ước tính sản lượng hạt có dầu xuống 36,57 triệu tấn từ mức 37,31 triệu tấn dự báo hồi tháng 2.

Sản lượng gạo của nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới và nhà sản xuất lớn thứ hai ước tính đạt mức kỷ lục 121,46 triệu tấn.

Bộ Nông nghiệp cũng cho biết, sản lượng hạt cải ước tính đạt 9,99 triệu tấn trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó là 10,43 triệu tấn. Tương tự, sản lượng đậu tương dự kiến đạt 13,41 triệu tấn, thấp hơn mức 13,71 triệu tấn ước tính vào tháng 2.
Bộ Nông nghiệp đã chốt sản lượng đậu tương ở mức 10,12 triệu tấn trong năm 2020/21, thấp hơn so với ước tính trước đó là 10,15 triệu tấn.
Sản lượng xung có thể ở mức 25,56 triệu tấn trong năm nay, tăng so với mức 24,42 triệu tấn được ước tính trước đó.
Sản lượng mía ước tính đạt khoảng 392,80 triệu tấn so với 397,66 triệu tấn dự báo trong tháng Hai, Bộ Nông nghiệp cho biết.
Sản lượng bông dự kiến sẽ cao hơn một chút lên mức 36,49 triệu kiện 180 kg mỗi kiện từ 36,54 triệu kiện ước tính trước đó.
Bộ Nông nghiệp cho biết thêm nông dân có khả năng thu hoạch kỷ lục 30,24 triệu tấn ngô so với 30,16 triệu tấn dự báo trước đó.

Nguồn: VITIC/Reuter