Theo Unica, một tổ chức đường của Brazil, quyết định của chính phủ Trung Quốc không gia hạn biện pháp bảo vệ này là kết quả của một cuộc đàm phán giữa 2 quốc gia, trong đó Brazil đã hủy bỏ yêu cầu hội đồng điều tra biện pháp bảo vệ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Unica cho biết sau khi biện pháp này hết hạn, thuế nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch của Trung Quốc sẽ giảm từ 85% xuống 50%.
Trung Quốc cũng có hạn ngạch nhập khẩu cho 1,95 triệu tấn đường mỗi năm với thuế nhập khẩu thấp 15%. Unica tin tưởng kết thúc biện pháp bảo vệ sẽ thúc đẩy nhập khẩu đường của Trung Quốc, đặc biệt tại một thời điểm khi quốc gia Châu Á này tìm cách bảo đảm nguồn cung lương thực trong bối cảnh đại dịch virus corona chủng mới.
 

Nguồn: VITIC/Reuters