Dự báo này đã giảm 7,2 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 1/2023, trong đó có việc chuyển 4,5 triệu tấn đường sang sản xuất ethanol, sản lượng đường dự báo giảm 8,4% so với niên vụ 2021/22, đây là mức giảm lớn nhất trong gần một thập kỷ, chủ yếu do công suất ở bang Maharashtra - bang sản xuất đường lớn nhất ở Ấn Độ giảm.
ISMA dự báo sản lượng đường ở các bang Uttar Pradesh và Karnataka tăng 10,5 triệu tấn và 5,6 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 1/2023. Tuy nhiên, những mức tăng này không đủ để bù đắp sự sụt giảm 12,1 triệu tấn sản lượng đường ở bang Maharashtra trong niên vụ 2022/2023 xuống còn 10,5 triệu tấn. Sản xuất đường ở Maharashtra - bang sản xuất đường lớn thứ hai ở Ấn Độ sau bang Uttar Pradesh, bị ảnh hưởng nặng nề bởi năng suất mía thấp hơn dự kiến do diện tích trồng tăng nhưng lượng mưa quá nhiều.
Theo ISMA, từ tháng 10/2022 đến ngày 15/4/2023, sản lượng đường của Ấn Độ đã giảm 6% so với niên vụ trước, xuống còn 31,1 triệu tấn. Sản lượng đường ở bang Uttar Pradesh tăng 2,3% lên 9,4 triệu tấn, trong khi sản lượng đường ở bang Maharashtra và Karnataka giảm lần lượt 17% và 4,7% xuống 10,5 triệu tấn và 5,53 triệu tấn.
Trong niên vụ 2022/23 có 532 nhà máy đường tham gia ép mía, tăng từ 518 nhà máy trong niên vụ trước. Tuy nhiên, sản lượng sụt giảm đã khiến các nhà máy đường kết thúc hoạt động ép mía sớm hơn dự kiến. Theo số liệu từ ISMA, 400 nhà máy đường ở Ấn Độ đã kết thúc hoạt động vào tháng 4/2023, sớm hơn hai tháng so với năm 2022. Điều này có nghĩa là chỉ có 132 nhà máy đường trong nước tiếp tục hoạt động, thấp hơn nhiều so với con số 305 nhà máy hoạt động trong cùng kỳ năm trước.
Theo ISMA, mặc dù sản lượng đường giảm, nhưng dự kiến nguồn cung đường sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, hiện được chốt ở mức 27,5 triệu tấn. Tuy nhiên, điều này vẫn phụ thuộc vào sản lượng mía từ các nhà máy của bang Uttar Pradesh và Karnataka đang hoạt động, sau khi bang Maharashtra dừng hoạt động. Do đó, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra mục tiêu xuất khẩu là 6,1 triệu tấn để đảm bảo rằng sản xuất vẫn đủ để đáp ứng tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, do ước tính gần đây sản lượng đường giảm, chính phủ Ấn Độ đã quyết định ngừng xuất khẩu hoàn toàn để đảm bảo nguồn cung trong nước.

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tridge