Thị trường đường: Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2018 tăng 0,19 cent, tương đương 1,7%, đạt 11,2 UScent/lb sau khi chạm mức cao nhất trong 7 tuần là 11,27 UScent. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 2,30 USD, tương đương 0,7%, đạt mức 334,20 USD/tấn.

Thị trường ca cao: Giá ca cao New York kỳ hạn tháng 12/2018 chốt phiên tăng 41 USD, tương đương 1,8% lên mức 2.300 USD/tấn. Giá ca cao London cùng kỳ hạn cũng tăng 8 GBP, tương đương 0,5% lên ở 1.651 GBP/tấn.

Thị trường cà phê: Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2018 giảm 1,2 cent, tương đương 1,2% xuống ở 1,0125 USD/lb. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2018 cũng giảm 14 USD, tương đương 0,9% chốt tại 1.477 USD/tấn.

Trong tháng 8, Việt Nam đã xuất khẩu được 153.300 tấn, tương đương 2,55 triệu bao loại 60kg, theo dữ liệu Hải quan.

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Nguồn: Vinanet