Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) hiện có 1,39 triệu tấn gạo dự trữ, đủ để sử dụng trong trường hợp cần bình ổn giá trong vòng ít nhất 12 tháng. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng cho biết sản lượng gạo năm nay dự kiến sẽ tăng so với năm ngoái, đạt 33 triệu tấn.
 

Nguồn: VITIC / Reuters