Trong một báo cáo công bố đầu tuần ngày 10/5, USDA cho biết tiến độ trồng ngô đã tăng từ 46% một tuần trước đó và vượt xa mức trung bình 5 năm là 52%.
Ước tính thương mại trước báo cáo từ 10 nhà phân tích được Reuters khảo sát trong tuần kết thúc vào Chủ nhật dao động từ 62% đến 71%.
Theo USDA, việc trồng đậu tương đã hoàn thành 42%, tăng so với mức 24% của một tuần trước đó. Con số này vượt xa ước tính trung bình của các nhà phân tích là 40% và mức trung bình 5 năm là 22%.
Iowa là bang sản xuất ngô lớn nhất của Mỹ và là bang số 2 về đậu tương, Bộ trưởng Nông nghiệp Iowa Mike Naig cho biết với điều kiện khí hậu mát hơn và khô hơn trong nhiều tuần trước, nông dân đã đạt được tiến độ gieo trồng đáng kể và vượt tiến độ trong năm nay.
USDA đánh giá 49% sản lượng lúa mì vụ đông của Mỹ ở tình trạng tốt đến xuất sắc, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước, trong khi các nhà phân tích trung bình cho rằng không có thay đổi.
Đối với lúa mì vụ xuân, USDA cho biết vụ này đã được gieo trồng 70%, cao hơn cả ước tính thương mại trung bình là 69% và trung bình 5 năm là 51%.
 

Nguồn: VITIC/Reuters