Tính chung, cả 3 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu đạt 770 nghìn tấn, tăng 21,5% so với 3 tháng đầu năm 2023, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.
Giá nhập khẩu trung bình 4.781 USD/tấn, giảm 10% so với mức 5.315 USD cùng kỳ năm 2023.
Trong tháng 3/2024, giá trung binh tăng khoảng 200 USD/tấn, từ mức 4.669 USD trong tháng 2/2024 lên 4.875 USD, tháng 3/2024 giá tăng trở lại sau đợt giảm giá kéo dài hai tháng.
Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu thịt lợn trong tháng 3/2024 tăng 14% về khối lượng so với tháng 3/2023 và tăng 7,4% về giá trị, đạt 1.170 triệu USD.
Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc tháng 3/2024 giảm 39% xuống 90.000 tấn; tính chung 3 tháng đầu năm 2024 đạt tổng cộng 260.000 tấn, giảm 51% so với mức 530.000 tấn nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2023.

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews