Trong phiên điều trần tại Thượng viện, Bộ trưởng Nông nghiệp William Dar cho biết: “sẽ ban hành lệnh cấm các hiệp hội và hợp tác xã nhập khẩu gạo”, nhằm tránh việc những tổ chức này lấy danh nghĩa hiệp hội nhập khẩu để trốn thuế.

Nguồn: VITIC / newsinfo