“Trừ những điều kiện thời tiết từ nay đến cuối năm có diễn biến bất lợi, chúng tôi tin sẽ đạt sản lượng cao kỷ lục”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, William Dar cho biết.
Theo ông Dar, đó là nhờ việc phan phối hạt giống và các vật tư đầu vào đúng thời điểm và khuyến khích nông dân gieo trồng sớm để có thê thu hoạch trước cuối tháng 9 nhằm tránh bão trong tháng 10.
Các ước tính ban đầu cho thấy sản lượng lúa trong quý 3 năm nay ước đạt 3.752.730 tấn, cao hơn 6,7% (%) so với mức 3.516.346 tấn của quý 3 năm ngoái, tính toán ban đầu của Cơ quan thống kê nước này cho biết.
Tính chung trong 3 quý đầu năm nay, tổng sản lượng lúa 9 tháng đầu năm ước tính đạt 12,55 triệu tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái (khi đạt 11,90 triệu tấn), và càng cao hơn 10,9% so với mức 11,32 triệu tấn của năm 2019.
Theo Giám đốc Chương trình Phát triển lúa gạo thuộc Bộ Nông nghiệp Philippines, với sản lượng 9 tháng đầu năm nay như vậy, công với lượng thu hoạch trong quý 4, tin rằng sản lượng cả năm 2021 sẽ vượt mức kỷ lục 19,4 triệu tấn của năm 2020.
Ông Alvindia cho biết sản lượng trung bình quý 4/2020 là 7,39 triệu tấn, và quý 4 năm 2019 là 7,49 triệu tấn. Trên cơ sở đó, dự kiến sản lượng trung bình trong quý 4 năm nay sẽ đạt ít nhất 7,4 triệu tấn, nâng tổng sản lượng lúa năm 2021 lên 19,95 triệu tấn.
 
 

Nguồn: Vinanet / VITIC /da.gov.ph