Khối lượng lợn giết mổ trung bình tháng 6/2023 duy trì ở mức 96 kg/con, giảm 1 kg so với cùng kỳ năm trước, lợn nái nặng trung bình 95 kg, lợn đực được tiêm miễn dịch đạt 101 kg.
Các bang Buenos Aires, Santa Fe và Cordoba chiếm hơn 80% trong tổng sản lượng giết mổ của cả nước.
Tổng đàn lợn giết mổ 6 tháng đầu năm 2023 là 3.938.813 con, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Lượng lợn chiếm 80,2% trong tổng số động vật giết mổ; trong đó lượng lợn giết mổ tại bang Buenos Aires chiếm 50,4%, đạt 1.985.841 con, trong khi bang Santa Fe và Córdoba lần lượt chiếm 18,7% và 15,8%.
Riêng trong tháng 6/2023, lượng lợn giết mổ đạt 670.880 con, tăng 0,8% so với tháng 6/2022 và giảm 4,4% so với tháng 5/2023.

Sản lượng thịt lợn của Achentina từ tháng 1-6/2022 – 2023

                                                                                             ĐVT: tấn

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333