Dẫn nguồn Kinh tế và Tiêu dùng, trong niên vụ 2019/20, tổng sản lượng cà phê của Brazil ước tính đạt 57 triệu bao, thấp hơn 12,2% so với năm ngoái. Chủ yếu là do sản xuất cà phê arabica sụt giảm, dự kiến mất 18,6% xuống còn khoảng 37 triệu bao trong khi sản lượng cà phê robusta tăng 2% lên khoảng 20 triệu bao.
Từ tháng 4 đến tháng 11/2019, Brazil đã xuất khẩu 26,95 triệu bao cà phê, trong đó cà phê chế biến chiếm 10,2%, đồng thời xuất khẩu thêm 21,28 triệu bao cà phê arabica xanh và 2,94 triệu bao cà phê robusta xanh. Trong khi xuất khẩu trong giai đoạn này cao hơn 14,1% so với cùng kì năm 2018, ghi nhận tốc độ gần đây đang chậm lại. Các lô hàng cà phê arabica xanh của Brazil từ tháng 8 đến tháng 11 đạt 10,76 triệu bao, giảm 8% so với cùng kì năm ngoái, phản ánh rõ hơn về vụ mùa năm nay.
Trong khi đó, sản xuất tại Việt Nam dự kiến tăng 4,4% lên 31,2 triệu bao trong năm nay. Điều kiện nguồn nước tưới tốt trong mùa sinh trưởng sẽ khiến năng suất tăng.
Xuất khẩu trong hai tháng đầu năm ước tính đạt 3,25 triệu bao, giảm 27,6% so với năm 2018/19. Sự suy giảm này là do giá nội địa thấp khiến nông dân găm hàng và mưa lớn vào đầu vụ thu hoạch.
Colombia là nhà sản xuất cà phê arabica lớn thứ hai thế giới và vụ thu hoạch năm 2019/20 dự báo đạt 14,1 triệu bao, tăng 1,7% so với năm trước.
Trong hai tháng đầu năm, Liên đoàn người trồng cà phê Colombia báo cáo rằng nước này sản xuất 2,88 triệu bao, tăng 20,5% và xuất 2,37 triệu bao, tăng 3,1%. Lưu ý những sản phẩm này có thể gồm doanh thu từ vụ mùa năm ngoái vì nông dân mong đợi giá cao hơn.
Cũng theo nguồn này, nhu cầu cà phê tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm dài hạn là 2,2% do mức tiêu thụ tăng từ 90,71 triệu bao lên 169,34 triệu bao trong năm 2019/20.
So với năm trước, nhu cầu cà phê toàn cầu trong năm 2019/20 dự kiến đạt 0,7%, thấp hơn 2,7 điểm phần trăm nhưng vẫn thể hiện mức tăng 1,24 triệu bao trong tổng nhu cầu. Điều này theo sau mức tăng 3,4% lên 168,1 triệu bao trong năm 2018/19, cao hơn mức trung bình dài hạn.
Kết quả đạt được trong năm 2018/19 chủ yếu là do tiêu thụ tăng trưởng ở cả châu Âu và Bắc Mỹ, nơi tiêu dùng tăng 4,9% lên 55,73 triệu bao và 5,7% đến 31,64 triệu bao.
Hơn nữa, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, đặc biệt là các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển, theo báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 10/2019 của IMF, có thể làm giảm mức tiêu thụ cà phê.
Trong năm 2019/20, nhu cầu dự kiến giảm 0,6% xuống còn 55,4 triệu bao ở châu Âu. Trong Dự báo kinh tế mùa thu 2019, Ủy ban châu Âu lưu ý rằng Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với một số cú sốc có thể sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm tới.
Tiêu thụ ở Bắc Mỹ ước tính đạt 31,88 triệu bao, tăng 0,7% so với năm 2018/19.

Nguồn: VITIC/REUTERS