Cũng theo thống kê của BOFT, trong 7 tháng đầu năm nay, Đài Loan đã nhập về 324,45 tấn dừa từ 03 đối tác trên, với kim ngạch nhập khẩu đạt 164,88 nghìn USD, giảm 38, 4% về lượng và giảm 41,19% về kim ngạch. Theo số liệu thống kê này, Thái Lan luôn là đối tác xuất khẩu mặt hàng này lớn nhất vào Đài Loan với thị phần luôn chiếm từ 80~90%. Việt Nam là đối tác xuất khẩu mặt hàng này lớn thứ 2 vào Đài Loan với thị phần từ 6~15%. Số ít còn lại là được nhập khẩu từ Ấn Độ.

Về quy định, mặt hàng quả dừa hiện được Đài Loan áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu sau khi gia nhập WTO. Cụ thể:
Lượng hạn ngạch Đài Loan cho phép hàng năm nhập khẩu là 10.000 tấn (tương đương 22% thị phần của Đài Loan).
Thuế trong hạn ngạch đối với các đối tác là thành viên của WTO như Việt Nam hiện là 15% hoặc 0,9TWD/kg (áp theo mức cao hơn) và Thuế ngoài hạn ngạch là 120%.
Nhà nhập khẩu muốn nhập khẩu dừa tươi phải xin phép và được Cơ quan quản lý Nông nghiệp (COA) Đài Loan và được cơ quan này phê chuẩn. Hàng năm COA tiến hành đấu giá quyền nhập khẩu các mặt hàng được quản lý theo chính sách nhập khẩu bằng hạn ngạch, trong đó có mặt hàng dừa. Hiện 1 năm tùy tình hình nhập khẩu COA sẽ tiến hành từ 01-04 lần đấu giá quyền nhập khẩu.
Về quy định kiểm dịch, trái dừa tươi Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan cần phải làm thủ tục kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (mã F02) và phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật (mã B01).

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc