Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) ấn định giá thu mua tối thiểu đối với gạo indica sớm, indica muộn và japonica lần lượt là 124 nhân dân tệ, 129 nhân dân tệ và 131 nhân dân tệ cho mỗi 50kg.
Những mức giá đó tương đương lần lượt 2.480 nhân dân tệ (392,14 USD), 2.580 nhân dân tệ và 2.620 nhân dân tệ/tấn, đều cao hơn so với năm 2021, báo hiệu xu hướng ngày càng tăng hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp.
Theo NDRC, tổng khối lượng gạo được mua theo giá mua tối thiểu cho năm 2022 sẽ giới hạn ở mức 50 triệu tấn, với 20 triệu tấn đối với gạo indica và 30 triệu tấn đối với gạo japonica.
Trung Quốc đã kêu gọi tăng sản lượng gạokể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 trong bối cảnh lo ngại về an ninh lương thực ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Một nhóm công tác của chính phủ cho rằng các vùng có điều kiện sinh trưởng tốt nên khôi phục lại lúa hai vụ và mở rộng diện tích trồng lúa vụ sớm.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo Reuters)