Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn Bursa Malaysia tăng 2,3% lên 2.777 ringgit (669,64 USD)/tấn.
Giá dầu cọ được hỗ trợ bởi sự phục hồi giá đậu tương trên sàn Chicago qua đêm và một số hoạt động mua vào kiếm lời từ mức giá hỗ trợ quan trọng, thúc đẩy giá dầu cọ tăng, nhà nghiên cứu Anilkumar Bagani thuộc Sunvin Group có trụ sở tại Mumbai cho biết.
Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng 0,8% lên 10,31-3/4 USD/bushel, đóng cửa phiên trước đó tăng 3,1% lên 10,34-3/4 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 22/9/2020.
Giá dầu đậu tương trên sàn Chicago tăng 0,5%.
Giá dầu đậu tương tăng sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo tồn trữ thấp hơn so với dự kiến.
Giá dầu cọ chịu ảnh hưởng bởi giá dầu có liên quan khi cạnh tranh thị phần trên thị trường dầu thực vật toàn cầu.

Nguồn: VITIC/Reuters