Trong thời gian qua, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra một loạt các biện pháp để cải thiện tình hình của cả ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản. Điều này chứng tỏ sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 đến ngành nuôi trồng thủy sản châu Âu, ngành sử dụng trực tiếp 85.000 lao động. Tuy nhiên, các biện pháp hỗ trợ cũng đòi hỏi một cách tiếp cận khác tập trung vào tình trạng hiện tại của ngành nuôi trồng thủy sản.
Tuy nhiên, thị trường bán lẻ thủy sản và siêu thị trên khắp EU vẫn duy trì cung cấp sản phẩm thủy sản cho tiêu dùng trong nước, mặc dù người tiêu thụ ngày càng khó đến những nơi cung cấp này do hạn chế đi lại.
Ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự gián đoạn của thị trường do cuộc khủng hoảng bởi dịch Covid-19. Các nhà hàng đều đã đóng cửa và các chợ cá không hoạt động với công suất thông thường.
Theo Vasep trong khi thị trường Trung Quốc sụt giảm mạnh thì thị trường châu Âu trở thành lực đỡ cho các doanh nghiệp thủy sản trong tháng 4.
Các doanh nghiệp thủy sản VHC, CMX, FMC và ANV đã đồng loạt công bố tình hình kinh doanh trong tháng 4/2020 sau giai đoạn kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19.
Tổng doanh thu tháng 4 đạt 525 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu sản phẩm cá tra tăng 33% đạt 343 tỷ đồng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe tăng 29% đạt 63 tỷ đồng bù đắp cho sự sụt giảm trong dòng sản phẩm giá trị gia tăng (-3%), sản phẩm phụ (-14%) và sản phẩm khác (-70%).
Xét về thị trường tiêu thụ, Mỹ và châu Âu đều ghi nhận mức tăng đáng kể 35% và 68%, trong khi Trung Quốc giảm 48%. Đặc biệt, thị trường châu Âu tăng mạnh và vượt Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Vĩnh Hoàn.
Thủy sản Nam Việt cũng đang xuất khẩu cá tra sang thị trường châu Âu. Theo báo cáo kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu của Navico giảm 19,7% so với cùng kỳ, đạt 28,5 triệu USD. Tuy nhiên trong số các thị trường sụt giảm trong 4 tháng đầu năm 2020 thì EU có mức giảm thấp nhất (-26%) trong khi đó thị trường UAE giảm 75%, thị trường TQ – HK giảm 32%; Đông Nam Á là thị trường duy nhất có mức tăng mạnh việc nhập khẩu từ Navico (tăng 16% so với cùng kỳ) dù ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Về phần mình, EC tiếp tục đánh giá tình hình, trao đổi thông tin với ngành thủy sản, các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu để xem xét các công cụ hỗ trợ hiệu quả hơn nữa.

Nguồn: VITIC