Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong dự báo cung cầu lúa mì sơ bộ từ năm 2021 đến 22 của Mỹ đưa ra dự báo cho những người tham gia Diễn đàn Triển vọng Nông nghiệp 2021 của USDA vào ngày 19/2/2021 dự kiến nguồn cung giảm, tổng mức sử dụng thấp hơn một chút và dự trữ cuối kỳ nhỏ so với năm 2020-21.
USDA dự báo sản lượng lúa mì năm 2021 ở mức 1,827 tỷ bushel, chỉ cao hơn một chút so với năm 2020 là 1,826 tỷ bushel, do diện tích thu hoạch lớn hơn bù lại năng suất trung bình dự kiến thấp hơn.
Diện tích trồng lúa mì hoàn toàn để thu hoạch vào năm 2021 đạt tổng cộng 45 triệu mẫu Anh, tăng 651.000 mẫu Anh so với năm 2020 nhưng nhỏ hơn diện tích năm 2019 là 45,5 triệu mẫu Anh.
USDA trong báo cáo hạt giống Cải dầu và lúa mì mùa đông được công bố vào tháng 1/2021 đã ước tính diện tích hạt giống lúa mì vụ đông cho năm 2021 là 32 triệu mẫu Anh, tăng 5% so với năm 2020 và diện tích lúa mì vụ đông tăng đầu tiên kể từ năm 2013.
Ngược lại, diện tích trồng lúa mì kết hợp trong vụ xuân và lúa mì cứng cho giai đoạn 2021-22 dự kiến sẽ giảm do lợi nhuận ròng dự kiến cao hơn đối với ngô và đậu tương ở các vùng đồng bằng phía bắc.
Diện tích thu hoạch toàn bộ lúa mì vào năm 2021 được dự báo là 37,2 triệu mẫu Anh, tăng 0,5 triệu mẫu Anh so với năm 2020.
USDA dự báo năng suất lúa mì toàn phần vào năm 2021 ở mức 49,1 bushel/ mẫu Anh dựa trên xu hướng tuyến tính dài hạn. Năm 2020, năng suất trung bình là 49,7 bushel/ mẫu Anh.
Nguồn cung toàn bộ lúa mì cho giai đoạn 2021-22 được dự báo là 2,793 tỷ bushel (dựa trên ước tính sản lượng năm 2021, nguồn cung thực hiện là 836 triệu bushel và dự báo nhập khẩu là 130 triệu bushel), giảm 181 triệu bushel, tương đương 6%, từ 2,974 tỷ bushel vào năm 2020-21.
Dự báo ở mức 2,095 triệu bushel, tổng lượng lúa mì trong năm 2021-22 sẽ giảm nhẹ so với 2,138 tỷ bushel như dự kiến cho năm hiện tại.
Xuất khẩu lúa mì của Mỹ trong giai đoạn 2021-22 được dự báo ở mức 925 triệu bushel, giảm 60 triệu bushel từ 985 triệu bushel như dự báo cho năm hiện tại.
USDA dự báo sơ bộ việc chuyển đổi lúa mì vào ngày 1/6/2022 là 698 triệu bushel, giảm 138 triệu bushel, tương đương 17%, từ 836 triệu bushel như dự báo cho năm 2021. Đây sẽ là hợp đồng chuyển tiếp lúa mì nhỏ nhất kể từ năm 2014.

Nguồn: VITIC/Reuters