Xuất khẩu lúa mì của Argentina (bao gồm cả bột mì) trong năm marketing (MY) 2020-21 được dự báo đạt 11,3 triệu tấn, thấp hơn 700.000 tấn so với chính thức của USDA. Sản lượng lúa mạch được đặt ở mức 3,85 triệu tấn, cao hơn 150.000 tấn so với mức dự báo của USDA.
Sản lượng ngô trong năm 2020/21 đạt 47,0 triệu tấn, thấp hơn 500.000 tấn so với dự báo chính thức của USDA, sản lượng ngô thiệt hại do hạn hán. Tiêu thụ ngô dự báo ở mức 14,4 triệu tấn, thấp hơn 600.000 tấn so với dự báo chính thức của USDA. Xuất khẩu cao lương trong năm 2020/21 của MYA được dự báo là 1,4 triệu tấn, cao hơn 400.000 tấn so với dự báo chính thức của USDA, nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc thúc đẩy sản lượng xuất khẩu.
USDA dự báo sản lượng lúa mì của Australia trong năm 2020/21 là 31 triệu tấn, cao thứ hai và cao hơn gấp đôi so với ước tính của năm 2019 là 15,2 triệu tấn. Xuất khẩu được hỗ trợ bởi yếu tố quốc tế mạnh mẽ và được dự báo ở mức 21 triệu tấn, nếu đạt được sẽ là kết quả cao thứ ba từ trước đến nay. Sản lượng lúa mạch được dự báo ở mức 11,5 triệu tấn, cũng sẽ là mức cao thứ hai kỷ lục.
Không phải tất cả các vùng phía đông Australia đều phục hồi sau hạn hán trong năm 2020, và tình trạng khô hạn tiếp tục ở các vùng của Queensland đang hạn chế, dự báo của USDA đối với sản lượng lúa miến xuống 1,2 triệu tấn, khoảng 78% so với mức trung bình 10 năm trước đó. Sản lượng gạo được dự báo là 400.000 tấn vào năm 2020/21, vẫn cao hơn mười lần so với năm ngoái, nhưng bằng 90% so với mức trung bình 10 năm qua.

 

Trung tâm Tin tức Ngũ cốc Nam Phi cho biết, xuất khẩu ngô tính đến cuối tháng 12/2020 ước tính đạt 2.095 triệu tấn. Trong khi đó, tồn kho ngô tính đến cuối tháng 12 đạt 5.36 triệu tấn, thấp hơn so với mức 6.256 triệu tấn cuối tháng 11/2020. Lượng ngô tồn kho này bao gồm 3.4 triệu tấn ngô trắng và 1.96 triệu tấn ngô vàng.

Niên vụ 2020/2021 có thể là năm xuất khẩu thành công nhất trong lịch sử của đất nước này, tuy nhiên thời tiết khô hạn tại các khu vực sản xuất chính làm hạn chế một số kỳ vọng sản lượng ngô. Nhu cầu nhập khẩu của Châu Phi tăng cao là những yếu tố tích cực cho xuất khẩu ngô của Nam Phi. Bên cạnh đó, Nam Phi có thể duy trì tốc độ xuất khẩu ngô vàng trong năm tới, bởi nhiều nước xuất khẩu khác như Argentina và Biển Đen hiện đang không thể cạnh tranh được.

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA ước tính sản lượng ngô của Nam Phi niên vụ 2020/2021 sẽ đạt 16 triệu tấn, đây là mức cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau mức sản lượng 17.5 triệu tấn trong niên vụ 2016/2017.

 

 

 
 

Nguồn: VITIC