Ủy ban châu Âu cho biết, Xuất khẩu lúa mì mềm từ Liên minh châu Âu (EU) trong niên vụ 2020/21 bắt đầu vào tháng 7/ 2020 đã đạt 17,56 triệu tấn tính đến ngày 28/2. Con số này đã giảm từ 21,48 triệu tấn.
Xuất khẩu lúa mạch niên vụ 2020/21 của EU đã đạt 4,91 triệu tấn, giảm từ 5,14 triệu tấn năm 2020, trong khi nhập khẩu ngô EU 2020/21 đứng ở mức 10,60 triệu tấn, giảm từ 14,83 triệu tấn.
 
 

Nguồn: VITIC/Reuters