Trong đó riêng tháng 10/2021 xuất khẩu đạt trên 5,56 tỷ USD, giảm 2,3% so với tháng 9/2021 nhưng tăng 3,1% so với tháng 10/2020.
Nhóm hàng điện thoại và linh kiện chiếm 17,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước. Xét về thị trường, các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 10 tháng/2021 gồm thị trường Trung Quốc đạt 11,85 tỷ USD, tăng 41,2% và chiếm gần 25,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; Mỹ đạt 7,87 tỷ USD, chiếm 16,9%, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2020; EU đạt 6,13 tỷ USD (chiếm 13,2%, giảm 17,9%); xuất sang Hàn Quốc đạt 4,06 tỷ USD (chiếm 8,7%, giảm 0,8%)
Nhìn chung, xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang hầu hết các thị trường trọng điểm trong 10 tháng năm nay tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó đáng chú ý xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông tăng mạnh 52,3% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 1,93 tỷ USD.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 10 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Điện thoại và linh kiện đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước

 

Nguồn: Vinanet/VITIC