Mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất trong 2 tháng đầu năm 2024 là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 55,2% tỷ trọng. Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 810,4 triệu USD, chiếm 10,1% tỷ trọng nhập khẩu.
Một số nhóm mặt hàng nhâp khẩu tăng từ Hàn Quốc trong 2 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước: chất dẻo nguyên liệu tăng 26,7%; kim loại thường tăng 26,2%; sắt thép các loại tăng 31,2%; sản phẩm hóa chất tăng 22,5%.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc đạt trên 4,17 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 10% so với 2 tháng đầu năm 2023. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc 2 tháng đầu năm 2024 đạt trên 3,79 tỷ USD, giảm 3,4% so với 2 tháng đầu năm 2023.
Năm 2023 quan hệ thương mại 2 chiều Việt Nam – Hàn Quốc đạt gần 76,01 tỷ USD, giảm 12,2 % so với năm 2022. Nhập siêu từ Hàn Quốc năm 2023 đạt 29,01 tỷ USD, giảm 22,5%.
Số liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc 2 tháng đầu năm 2024

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/3 của TCHQ)

 

Nguồn: Vinanet/VITIC