Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê ra thị trường nước ngoài tháng 1/2022 đạt 163.324 tấn, tương đương 370,57 triệu USD, giá trung bình 2.269 USD/tấn, giảm 3,6% về lượng, giảm 2,2% về kim ngạch nhưng tăng 1,4% về giá so với tháng 12/2021. So với tháng 1/2021 thì tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 1,7%, 32% và 30%.
Đức vẫn dẫn đầu về tiêu thụ các loại cà phê của Việt Nam, chiếm 18,4% trong tổng lượng và chiếm 17,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, với 30.086 tấn, tương đương 64,71 triệu USD, giá trung bình 2.151 USD/tấn, tăng mạnh 69,4% về lượng, tăng 56,2% về kim ngạch nhưng giảm 7,8% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 cũng tăng mạnh 50,2% về lượng, tăng 77% kim ngạch và giá tăng 18,9%.
Thị trường Bỉ đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 14,6% trong tổng lượng và chiếm 12,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, với 23.877 tấn, tương đương 46,18 triệu USD, giá trung bình 1.934 USD/tấn; tăng rất mạnh 236,7% về lượng, tăng 206% về kim ngạch nhưng giảm 9% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 thì tăng rất mạnh cả về khối lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 644,8%, 801% và 21%.
Thị trường Nhật Bản đứng thứ 3, chiếm gần 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 12.186 tấn, tương đương 29,14 triệu USD, giá 2.391 USD/tấn, giảm 11,2% về lượng và giảm 3% về kim ngạch nhưng tăng 9,2% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 thì giảm 0,4% về khối lượng, nhưng tăng 29% cả về kim ngạch và gíá.

Xuất khẩu cà phê tháng 1/2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/2/2022 của TCHQ)

Kim ngạch xuất khẩu cà phê tháng 1/2022 tăng mạnh so với cùng  kỳ

 

Nguồn: Vinanet/VITIC