Dữ liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Australia trong năm 2022 tăng trưởng 26,1% so với năm trước, đạt kim ngạch 5,5 tỷ USD.
Trong đó, mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 37 triệu USD trong tháng 12/2022, tính chung năm 2022 đạt 764,9 triệu USD, tăng 12,5%, chiếm 13,7% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 50,8 triệu USD trong tháng 12/2022, tăng 15,2% so với tháng trước đó, tính chung năm 2022 đạt 564,6 triệu USD, tăng 62%, chiếm 10,1% tỷ trọng.
Tiếp đến là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm chiếm 9,3% tỷ trọng.
Một số nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022 so với năm trước: Sắt thép các loại tăng 102,8%; cà phê tăng 62,5%; dây điện và dây cáp điện tăng 81,1%.
 Số liệu xuất khẩu sang Australia năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/1 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC