Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Lào trong tháng 8/2021 là sản phẩm từ sắt thép, trị giá 3,4 triệu USD, giảm 25,2% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2021 đạt 51,2 triệu USD, tăng 77,6%, chiếm 12,5% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm mặt hàng sắt thép các loại, trị giá 4 triệu USD, giảm 25,2% so với tháng trước đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2021 đạt 49,4 triệu USD, tăng 1,3%, chiếm 12,1% tỷ trọng xuất khẩu.
Ngoài ra Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng khác sang thị trường Lào: xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; sản phẩm chất dẻo; hàng rau quả; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc; giấy và các sản phẩm từ giấy; xăng dầu; phân bón; gốm sứ…trong đó một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá: Sản phẩm từ chất dẻo xuất khẩu tăng trưởng 69%; hàng dệt may tăng 78,6%; xuất khẩu kim loại thường khác và sản phẩm tăng 67,8% so với cùng kỳ năm trước.
Ngược lại xuất khẩu một số mặt hàng giảm: Hàng rau quả giảm 59,8%; xăng dầu các loại giảm 23,8%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 64,3%; Clanhke và xi măng giảm 56,6%; cà phê giảm 43,7%; sản phẩm hóa chất 9,8%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 14/9 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC