Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện trong tháng 10/2021 giảm 11,7% so với tháng liền kề trước đó và cũng giảm 0,7% so với tháng 10/2020, đạt gần 4,22 tỷ USD.
Cộng chung cả 10 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 40,85 tỷ USD, chiếm 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Riêng xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 98% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 40,09 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 25,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 10,46 tỷ USD, tăng mạnh 23,8% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 10/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,15 tỷ USD, giảm 5,5% so với tháng 9/2021 nhưng tăng 5% so với tháng 10/2020.
Thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch, với 8,69 tỷ USD, giảm 6%, chiếm 21,3%; riêng tháng 10/2021 giảm mạnh 33,3% so với tháng 9 và giảm 9,5% so với tháng 10/2020
Tiếp sau đó là thị trường Hồng Kông đạt 4,91 tỷ USD, tăng mạnh 56,6% so với cùng kỳ, chiếm 12%; Xuất khẩu sang EU đạt 4,81 tỷ USD, tăng 3,2%, chiếm 11,8%; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 2,81 tỷ USD, tăng 20%, chiếm 6,9%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện 10 tháng đầu năm 2021 sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 10 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Máy vi tính, điện tử chiếm 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước

Nguồn: Vinanet/VITIC