Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm tháng 11/2023 đạt 342,61 triệu USD, tăng 18% so với tháng 10/2023 và tăng 10,8% so với tháng 11/2022. Tính chung cả 11 tháng năm 2023 nhập khẩu dược phẩm đạt gần 3,15 tỷ USD, tăng 3,7% so với 11 tháng năm 2022.
Các thị trường lớn cung cấp dược phẩm cho Việt Nam trong 11 tháng năm nay là Pháp, Mỹ, Đức, Ấn Độ; trong đó nhập khẩu nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Pháp, đạt 411,99 triệu USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 13% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; tiếp theo là thị trường Mỹ đạt 356,67 triệu USD, tăng 8,3%, chiếm 11,3%; thị trường Đức đạt trên 297 triệu USD, giảm 7,4%, chiếm 9,4%.
Nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Ấn Độ 11 tháng năm 2023 đạt 244,7 triệu USD, sụt giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2022; Nhập khẩu từ thị trường Italia tăng 19,4%, đạt 179,63 triệu USD.
Đáng chú ý, nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Ireland tuy kim ngạch không cao, chỉ đạt 142,61 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2022 lại tăng mạnh 84%, chiếm 4,5%.

Nhập khẩu dược phẩm 11 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu dược phẩm 11 tháng năm 2023 trị giá gần 3,15 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC