trong đó hàng hóa của Việt Nam nhập khẩu đạt trên 85,05 tỷ USD, tăng 14,2% so với quý I/2023; xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 92,88 tỷ USD, tăng 17,1%.
Như vậy, quý I/2024 Việt Nam xuất siêu đạt 7,8 tỷ USD, tăng 62% so vớn quý I/2023.
Riêng tháng 3/2024 kim ngạch nhập khẩu tăng 32,5% so với tháng 2/2024, đạt trên 30,88 tỷ USD và tăng 9% so với cùng tháng 3/2023.
Trong quý I/2024, nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trên 24,04 tỷ USD, chiếm 28,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, tăng 24,5% so với quý I/2023.
Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu của Việt Nam đứng thứ 2 về kim ngạch đạt trên 10,34 tỷ USD, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch, tăng 12,3%. Tiếp đến nhóm hàng vải may mặc đạt 3,16 tỷ USD, chiếm 3,7% trong tổng kim ngạch, tăng 5,8%; Sắt thép các loại đạt 2,93 tỷ USD, chiếm 3,4% trong tổng kim ngạch, tăng 29%.
Hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong quý I/2024 đa số giảm kim ngạch so với quý I/2023.

Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam quý I/2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/4/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam quý I/2024 tăng 14,2%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC