Hàng hóa từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt gần 55,83 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 8,6% so với 2 tháng đầu năm 2023. Riêng tháng 2/2024 kim ngạch tăng 6,3% so với tháng 1/2024, đạt trên 28,77 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt trên 293,86 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2024, giảm 2% so với 2 tháng đầu năm 2023. Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang Thổ Nhĩ Kỳ 2 tháng đầu năm nay đạt 238,04 triệu USD, giảm 4,2% so với 2 tháng đầu năm 2023.
Thương mại 2 chiều Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 đạt 2,24 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm 2022. Trong đó, nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 468,76 triệu USD, xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,77 tỷ USD. Như vậy, xuất siêu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 12,4%.
Trong 2 tháng đầu năm 2024 nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt trên 7,24 triệu USD, chiếm 13% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm 17,7% so với 2 tháng đầu năm 2023.
Nhóm hàng Vải các loại nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 2 về kim ngạch đạt trên 3,94 triệu USD, chiếm 7,1% trong tổng kim ngạch, giảm 1,3%. Tiếp đến nhóm hàng hóa chất đạt 3,36 triệu USD, chiếm 6% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 443%; Dược phẩm đạt 2,98 triệu USD, chiếm 5,3%, giảm 39,7%
Hàng hóa nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng đầu năm nay đa số giảm kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu hàng hóa từ Thổ Nhĩ Kỳ 2 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Nhập khẩu hàng hóa từ Thổ Nhĩ Kỳ 2 tháng đầu năm 2024 tăng 8,6%

Nguồn: Vinanet/VITIC