Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2021, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 428,5 triệu USD tăng 7,7% so với tháng 11/2021, nhưng giảm 18,7% so với tháng 12/2021.
Các doanh nghiệp nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2021 có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 126,85 triệu USD, từ Trung Quốc với 81,78 triệu USD, từ Nhật Bản với 69,09 triệu USD, từ Thái Lan với 59,24 triệu USD, từ Ấn Độ với 33,94 triệu USD.
Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 5 thị trường nêu trên đạt 371 triệu USD, chiếm tỷ trọng 87% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong cùng thời điểm.
Như vậy, tính cả năm 2021, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 4,92 tỷ USD, tăng 22,9%, tương ứng tăng 916 triệu USD so với năm 2020.
Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng năm 2021 cũng vượt xa so với nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. Năm 2021, nước ta nhập khẩu 160.035 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 3,66 tỷ USD, tăng 52,1% về lượng và tăng 55,7% về kim ngạch so với năm 2020.

Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô trong năm 2021 đạt 4,92 tỷ USD
 

Nguồn: Vinanet/VITIC