Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2023 nhập khẩu phân bón đạt 367.389 tấn, tương đương 138,93 triệu USD, giá trung bình 378,2 USD/tấn, giảm 10,8% về lượng, giảm 1,9% kim ngạch nhưng tăng 9,9% về giá so với tháng 10/2023. So với tháng 11/2022thì tăng 11,1% về lượng, nhưng giảm 14,2% kim ngạch và giảm 22,8% về giá.
Trong tháng 11/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc giảm 4,9% về lượng, nhưng tăng 5,4% kim ngạch và tăng 10,9% về giá so với tháng 10/2023, đạt 197.770 tấn, tương đương 79,35 triệu USD, giá 401,2 USD/tấn; So với tháng 11/2022thì tăng7,8% về lượng, nhưng giảm 2,7% kim ngạch và giảm 9,8% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 11/2023 tiếp tục tăng mạnh 438,4% về lượng và tăng 577,4% kim ngạch so với tháng 10/2023, đạt 32.025 tấn, tương đương 14,68 triệu USD.
Tính chung trong 11 tháng năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 3,73 triệu tấn, trị giá gần 1,28 tỷ USD, giá trung bình đạt 341,7 USD/tấn, tăng 20,4% về khối lượng, nhưng giảm 12,8% về kim ngach và giảm 27,5% về giá so với 11 tháng năm 2022. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 49% trong tổng lượng và chiếm 47% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,83 triệu tấn, tương đương 600,12 triệu USD, giá trung bình 327,7 USD/tấn, tăng15,7% về lượng, nhưng giảm 9,9% về kim ngạch và giảm 22,2% về giá so với 11 tháng năm 2022.
Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 6,2% trong tổng lượng và chiếm 8,5% trong tổng kim ngạch, với 232.239 tấn, tương đương 108,63 triệu USD, giá trung bình 467,7 USD/tấn, tăng 7,2% về lượng, nhưng giảm 30,3% về kim ngạch và giảm 34,9% về giá so với 11 tháng đầu năm 2022.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 435.031 tấn, tương đương 155,57 triệu USD, tăng mạnh 78,4% về lượng, tăng 4% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 11,7% trong tổng lượng và chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 2,71 triệu tấn, tương đương 842,77 triệu USD, tăng18,4% về lượng nhưng giảm 9,8% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 72,5% trong tổng lượng và chiếm 66% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 428.400 tấn, tương đương 70,45 triệu USD, giảm 9% về lượng, giảm 50,7% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 11,5% trong tổng lượng và chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong 11 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu phân bón từ hầu hết các thị trường giảm kim ngạch so với 11 tháng năm 2022.

Nhập khẩu phân bón 11 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu phân bón 11 tháng năm 2023 trị giá gần 1,28 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC