Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2022 cả nước nhập khẩu 269.747 tấn phân bón, tương đương 131,43 triệu USD, giá trung bình 487,2 USD/tấn, giảm 16,4% về lượng và giảm 14,4% về kim ngạch so với tháng 1/2022 nhưng tăng 2,4% về giá. So với tháng 2/2021 cũng giảm 8,4% về lượng nhưng tăng mạnh 74,3% kim ngạch và tăng 90,4% về giá.
Trong tháng 2/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc giảm mạnh 35,3% về lượng, giảm 37,7% kim ngạch và giảm 3,7% về giá so với tháng 1/2022, đạt 88.869 tấn, tương đương 35,84 triệu USD, giá 403,3 USD/tấn; So với tháng 2/2021 thì cũng giảm 29,2% về lượng, nhưng tăng 16,3% kim ngạch và tăng 64,2% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga cũng giảm mạnh trên 67% cả về lượng và kim ngạch, đạt 17.567 tấn, tương đương 9,71 triệu USD; nhưng so với tháng 2/2021 thì tăng 10,6% về lượng, tăng 91,5% kim ngạch.
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 594.518 tấn (giảm 3,2% so với 2 tháng đầu năm 2021), trị giá trên 285,77 triệu USD (tăng mạnh 79,2%), giá trung bình đạt 480,7 USD/tấn (tăng 85%). Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, đạt trên 226.191 tấn, tương đương 93,34 triệu USD, giá trung bình 412,7 USD/tấn, giảm 7,4% về lượng, nhưng tăng 51,8% về kim ngạch và tăng 64% về giá so với 2 tháng đầu năm 2021; chiếm 38% trong tổng lượng và chiếm 32,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nga đứng thứ 2 với 71.341 tấn, tương đương 39,35 triệu USD, giá trung bình 551,6 USD/tấn, tăng mạnh 42,7% về lượng, tăng 144,5% về kim ngạch và tăng 71,4% về giá so với cùng kỳ năm 2021; chiếm 12% trong tổng lượng và chiếm 13,8% trong tổng kim ngạch.
Thị trường Belarus đứng thứ 3 đạt 52.833 tấn, tương đương 30,92 triệu USD, giá 585,3 USD/tấn, giảm 30,7% về lượng nhưng tăng 62,3% kim ngạch và tăng 134% về giá so với cùng kỳ, chiếm 8,9% trong tổng lượng và chiếm 10,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 9/3/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh về kim ngạch
 

Nguồn: Vinanet/VITIC