Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2022 cả nước nhập khẩu 307.712 tấn phân bón, tương đương 150,82 triệu USD, giá trung bình 490 USD/tấn, giảm 5,2% về lượng và giảm 2,9% về kim ngạch so với tháng 4/2022 nhưng tăng 2,4% về giá. So với tháng 5/2021 thì giảm mạnh 43,4% về lượng, giảm 5,8% kim ngạch nhưng tăng mạnh 66,5% về giá.
Trong tháng 5/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp, tăng 16% về lượng, tăng 23,7% kim ngạch, tăng 6,7% về giá so với tháng 4/2022, đạt 182.203 tấn, tương đương 78,66 triệu USD, giá 431,7 USD/tấn; So với tháng 5/2021 thì giảm 11,3% về lượng, nhưng tăng 33,8% kim ngạch và tăng mạnh 50,8% về giá. Ngược lại, nhập khẩu từ thị trường Nga tiếp tục giảm mạnh, giảm 78% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 4/2022, đạt 4.448 tấn, tương đương 3,04 triệu USD; so với tháng 5/2021 cũng giảm mạnh 92% về lượng, giảm 83% kim ngạch.
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 1,55 triệu tấn, trị giá trên 737,03 triệu USD, giá trung bình đạt 476,8 USD/tấn, giảm 17,4% về khối lượng, nhưng tăng 41,9% về kim ngach và tăng 71,8% về giá so với 5 tháng đầu năm 2021. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 45,3% trong tổng lượng và chiếm 38,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 700.457 tấn, tương đương 286,52 triệu USD, giá trung bình 409 USD/tấn, giảm 14,7% về lượng, nhưng tăng 27,4% về kim ngạch và tăng 49,4% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 8,9% trong tổng lượng và chiếm 11,8% trong tổng kim ngạch, với 136.937 tấn, tương đương 86,85 triệu USD, giá trung bình 634,2 USD/tấn, giảm 16% về lượng, nhưng tăng 65% về kim ngạch và tăng 97% về giá so với 5 tháng đầu năm 2021.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 133.589 tấn, tương đương 82,36 triệu USD, giảm mạnh 34,7% về lượng nhưng tăng 38,4% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 8,6% trong tổng lượng và chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 1,09 triệu tấn, tương đương 451,9 triệu USD, giảm 10,3% về lượng nhưng tăng 39,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 70,2% trong tổng lượng và chiếm 61,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 235.512 tấn, tương đương 77,34 triệu USD, giảm 8,9% về lượng nhưng tăng 45,7% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 15,2% trong tổng lượng và chiếm 10,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu phân bón 5 tháng năm 2022 giảm lượng, tăng kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC