Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2022 nhập khẩu phân bón tiếp tục tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 8/2022, với mức tăng tương ứng 3,7%, 7,2% và 3,3%, đạt 255.143 tấn, tương đương 120,61 triệu USD, giá trung bình 472,7 USD/tấn. So với tháng 9/2021 thì giảm 1,3% về lượng, nhưng tăng mạnh 37,6% kim ngạch và tăng 39,4% về giá.
Trong tháng 9/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh 37% về lượng, tăng 40,2% kim ngạch, tăng 2,4% về giá so với tháng 8/2022, đạt 150.867 tấn, tương đương 66,22 triệu USD, giá 439 USD/tấn; So với tháng 9/2021 cũng tăng mạnh 37,8% về lượng, tăng 82,3% kim ngạch và tăng 32,3% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 9/2022 tăng mạnh trở lại, tăng 2.435% về lượng và tăng 2.222% kim ngạch so với tháng 8/2022, đạt 25.345 tấn, tương đương trên 23,29 triệu USD; so với tháng 9/2021 thì giảm 39,7% về lượng, nhưng tăng 54% kim ngạch.
Tính chung trong 9 tháng năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 2,45 triệu tấn, trị giá gần 1,15 tỷ USD, giá trung bình đạt 468 USD/tấn, giảm 28,6% về khối lượng, nhưng tăng 14,7% về kim ngach và tăng 60,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 49,3% trong tổng lượng và chiếm 43,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,21 triệu tấn, tương đương 501,21 triệu USD, giá trung bình 415 USD/tấn, giảm 22,3% về lượng, nhưng tăng 15,3% về kim ngạch và tăng mạnh 48,4% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 7,3% trong tổng lượng và chiếm 10,7% trong tổng kim ngạch, với 177.834 tấn, tương đương 122,95 triệu USD, giá trung bình 691,4 USD/tấn, giảm 41,3% về lượng, nhưng tăng 22,4% về kim ngạch và tăng mạnh 108,3% về giá so với 9 tháng đầu năm 2021.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 205.770 tấn, tương đương 128,77triệu USD, giảm mạnh 49,9% về lượng, giảm 9,6% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 8,4% trong tổng lượng và chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 1,8 triệu tấn, tương đương 733,56 triệu USD, giảm 21,8% về lượng nhưng tăng 13,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 73,6% trong tổng lượng và chiếm 64% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 412.750 tấn, tương đương 135,15 triệu USD, giảm 6% về lượng nhưng tăng mạnh 51,7% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 16,9% trong tổng lượng và chiếm 11,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường tăng mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu phân bón 9 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ) 

Nhập khẩu phân bón 9 tháng năm 2022 trị giá gần 1,15 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC