Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2022 cả nước nhập khẩu 231.461 tấn phân bón, tương đương 107,68 triệu USD, giá trung bình 465,2 USD/tấn, giảm 24,8% về lượng và giảm 28,6% về kim ngạch so với tháng 5/2022 và giảm 5% về giá. So với tháng 6/2021 thì giảm mạnh 47% về lượng, giảm 13,9% kim ngạch nhưng tăng mạnh 62,2% về giá.
Trong tháng 6/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc sụt giảm sang 3 tháng tăng liên tiếp, giảm 24,4% về lượng, giảm 26% kim ngạch, và giảm 2% về giá so với tháng 5/2022, đạt 137.705 tấn, tương đương 58,22 triệu USD, giá 422,8 USD/tấn; So với tháng 6/2021 thì giảm 37% về lượng, nhưng tăng 2,8% kim ngạch và tăng mạnh 63,4% về giá. Ngược lại, nhập khẩu từ thị trường Nga tăng mạnh trở lại, tăng 130% về lượng và tăng 176,3% kim ngạch so với tháng 5/2022, đạt 10.228 tấn, tương đương 8,39 triệu USD; so với tháng 6/2021 giảm mạnh 53,2% về lượng, nhưng tăng 17% kim ngạch.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạ1,78 triệu tấn, trị giá trên 846,71 triệu USD, giá trung bình đạt 475,8 USD/tấn, giảm 23% về khối lượng, nhưng tăng 56,3% về kim ngach và tăng 103,3% về giá so với 6 tháng đầu năm 2021. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 47% trong tổng lượng và chiếm 40,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 838.158 tấn, tương đương 344,74 triệu USD, giá trung bình 411,3 USD/tấn, giảm 19,3% về lượng, nhưng tăng 22,7% về kim ngạch và tăng 52% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 8,4% trong tổng lượng và chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch, với 149.365 tấn, tương đương 97,28 triệu USD, giá trung bình 651,3 USD/tấn, giảm 23% về lượng, nhưng tăng 56,3% về kim ngạch và tăng 103,3% về giá so với 6 tháng đầu năm 2021.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 149.031 tấn, tương đương 92,78 triệu USD, giảm mạnh 49,6% về lượng, giảm 0,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 8,4% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 1,27 triệu tấn, tương đương 523,99 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 25,4% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 71,2% trong tổng lượng và chiếm 61,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 279.329 tấn, tương đương 93,85 triệu USD, giảm 6% về lượng nhưng tăng 55% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 15,7% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 2022
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ) 
Nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc chiếm gần 41% kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC