Riêng tháng 2/2023, nhập khẩu 840.123 tấn sắt thép, tương đương trên 673,07 triệu USD, giá trung bình 801,2 USD/tấn, tăng 41,7% về lượng, tăng 28% về kim ngạch, nhưng giảm 9,7% về giá so với tháng 1/2023; so với tháng 2/2022 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá với mức giảm tương ứng 6,1%, 27,7% và 23%.
Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, với 620.467 tấn, tương đương 486,81 triệu USD, giá 784,6 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2022, với mức giảm tương ứng 2,8%, 25% và 23%, chiếm 43,3% trong tổng lượng và chiếm 40,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nhật Bản đạt 264.647 tấn, tương đương 197,44 triệu USD, giá nhập khẩu 746 USD/tấn, giảm 5,6% về lượng, giảm 30,6% về kim ngạch, giảm 26,5% về giá so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 18,5% trong tổng lượng và chiếm 16,5% trong tổng kim ngạch.
Tiếp theo là thị trường Indonesia đạt 104.793 tấn, trị giá 164,03 triệu USD, giá 1.565 USD/tấn, tăng mạnh 57,3% về lượng, nhưng giảm 3,3% về kim ngạch và giảm 38,5% về giá so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 7,3% trong tổng lượng và chiếm 13,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Nhìn chung, nhập khẩu sắt thép 2 tháng đầu năm 2023 từ đa số thị trường sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu sắt thép các loại 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023của TCHQ)

Nhập khẩu sắt thép 2 tháng đầu năm 2023 giảm cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC