Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp thuốc trừ sâu và nguyên liệu cho Việt Nam, chiếm 43,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 99,47 triệu USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3/2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 136,3% so với tháng 2/2022 và tăng 25% so với cùng tháng năm 2021, đạt 38,78 triệu USD.
Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu thị trường Đông Nam Á - thị trường lớn thứ 2 giảm 12,7% so với cùng kỳ, đạt 34,47 triệu USD, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch; Riêng trong tháng 3/2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng 1,9% so với tháng 2/2022 nhưng giảm 29,3% so với cùng tháng năm 2021, đạt 12,34 triệu USD.
Nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ tháng 3/2022 giảm 12,6% so với tháng 2/2022 và giảm 16,4% so với cùng tháng năm 2021, đạt 7,5 triệu USD. Tính chung, cả 3 tháng đạt 33,67 triệu USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ đa số thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu quý I/2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/4/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Nhập khẩu thuốc trừ sâu quý I/2022 trị giá trên 1,04 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC