Riêng tháng 10/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 197,64 triệu USD, giảm 5,2% so với tháng 9/2023 và giảm 12,5% so với tháng 10/2022.
Trong 10 tháng năm 2023, Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 283,3 triệu USD, chiếm 13,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 9,8% so với 10 tháng năm 2022, riêng tháng 10/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 25,66 triệu USD, giảm 3,6% so với tháng 9/2023 và giảm 28,4% so với tháng 10/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 10/2023 tăng 0,6% so với tháng 9/2023 nhưng giảm 16% so với tháng 10/2022, đạt 18,71 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng năm 2023 lên 224,26 triệu USD, chiếm 10,5%, tăng 9,4% so với 10 tháng năm 2022.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc đạt 176,99 triệu USD trong 10 tháng năm 2023, chiếm 8,3%, giảm 1,8%; Indonesia đạt 164,39 triệu USD, chiếm 7,7%, giảm 28,5%; Nhật Bản đạt 138,76 triệu USD, chiếm 6,5%, giảm 1,8%.
Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường chính giảm so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu thủy sản 10 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

                                                                                              ĐVT: USD
Nhập khẩu thủy sản 10 tháng năm 2023 giảm 5,5%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC