Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thủy sản về Việt Nam tháng 11/2022 tiếp tục tăng nhẹ 1,9% so với tháng 10/2022 và tăng mạnh 34,6% so với tháng 11/2021, đạt 229,96 triệu USD. Tính chung cả 11 tháng năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này trị giá 2,5 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Thủy sản nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Ấn Độ, chiếm 13,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 345,92 triệu USD, tăng 20,3% so với 11 tháng đầu năm 2021; trong đó riêng tháng 11/2022 đạt 31,38 triệu USD, giảm 12,4% so với tháng 10/2022 nhưng tăng 40,9% so với tháng 11/2021. Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia chiếm tỷ trọng 10,2%, đạt trên 254,34 triệu USD, tăng mạnh 96,4%; riêng tháng 11/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 24,41 triệu USD, giảm 24,5% so với tháng 10/2022 nhưng tăng mạnh 63,6% so với tháng 11/2021. Sau đó là thị trường Na Uy trong tháng 11/2022 cũng tăng 34,7% so với tháng 10/2022 và tăng 60,6% so với tháng 11/2021, đạt 30,07 triệu USD; cộng chung cả 11 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng 15,5% so với 11 tháng đầu năm 2021, đạt trên 235,12 triệu USD, chiếm 9,4% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP trong 11 tháng năm 2022 đạt 809,5 triệu USD, tăng mạnh 39% so với 11 tháng đầu năm 2021, chiếm 32,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 313,99 triệu USD, chiếm 12,6%, tăng 18,4%.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đạt 127,75 triệu USD, tăng mạnh 66,3%. Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á đạt 363,21 triệu USD, tăng 84,8% so với 11 tháng năm 2021.

Nhập khẩu thủy sản 11 tháng năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/12/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản 11 tháng năm 2022 tăng 38,7%

Nguồn: Vinanet/VITIC