Trong tháng 1/2022 kim ngạch nhập khẩu xăng dầu từ Malaysia tăng 42,7% về lượng và tăng 46,7% về kim ngạch so với tháng 12/2021, đạt 170.928 tấn, trị giá 125,3 triệu USD, giá trung bình 713,4 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn. Đây cũng là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất trong tháng 1/2022, chiếm 27,9% về tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 27,7% trong tổng kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc giảm 36,9% về lượng và giảm 34,4% về kim ngạch, đạt 122.995 tấn, trị giá 90,6 triệu USD, giá trung bình nhập khẩu 736 USD/tấn, tăng 29 USD/tấn so với tháng 12/2021, chiếm hơn 20% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu.
Nhập khẩu xăng dầu tháng 1 năm 2022 

 

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/2/2022 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC