Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan đạt trên 734,44 triệu USD trong tháng 1/2024, tăng 32,8% so với tháng 12/2023 và tăng 37,9% so với tháng 1/2023. Như vậy, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam – Thái Lan đạt gần 1,62 tỷ USD, tăng 24,7% so với tháng 1/2023. Việt Nam nhập siêu từ Thái Lan trên 150,57 triệu USD, giảm 35,4% so với tháng 1/2023.
Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Thái Lan là Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 106,75 triệu USD, chiếm 12,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm 10,1% so với tháng 12/2023 và giảm mạnh 33,5% so với tháng 1/2023.
Nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu từ Thái Lan đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 69,2 triệu USD, chiếm 7,8% trong tổng kim ngạch, giảm 11% so với tháng 12/2023 nhưng tăng mạnh 44,9% so với tháng 1/2023. Tiếp đến nhóm hàng Hàng điện gia dụng và linh kiện đạt 67,69 triệu USD, chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch, tăng 64% so với tháng 12/2023 và tăng mạnh 172,9% so với tháng 1/2023; Kim loại thường đạt 55,32 triệu USD, chiếm 6,3%, giảm 16,1% so với tháng 12/2023 nhưng tăng mạnh 106,3% so với tháng 1/2023
Nhin chung, nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Thái Lan trong tháng 1/2024 đa số tăng kim ngạch so với tháng 1/2023.

Nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan tháng 1/2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Nhập siêu hàng hóa từ Thái Lan tháng 1/2024 giảm 35,4%

Nguồn: Vinanet/VITIC